Spoločnosť Chemagro spol. s r .o. pôsobí už niekoľko rokov v segmente slovenských firiem orientovaných na oblasť poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárskeho a spracovateľského priemyslu, agroturistiky a cestovného ruchu, pre ktoré zabezpečuje služby rôznorodého charakteru, podľa špecifických požiadaviek klienta, vždy v nadštandardnej kvalite, vďaka skúsenostiam a dlhoročnej spolupráci so špecializovanými inštitúciami a špičkovými odborníkmi z oblasti práva, ekonomiky, výrobnej, obchodnej a environmentálnej praxe, vedy a výskumu.


Kontakt:
Chemagro, spol. s r. o
T. G. Masaryka 8580
960 01 Zvolen
Telefón / telefax: +421(0)45 559 61 08
Mobil: +421(0)903 802 166
E-mail: chemagro@chemagro.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č. 3998/S IČO: 36014745, DIČ: 2020981776

by © 2005 Samo